Number.isInteger()

Number.isInteger() - визначає, чи є передане значення цілим числом.

Синтаксис:

Number.isInteger( value );

Параметри:

value - значення яке необхідно перевірити на ціле число.

Опис:

isInteger() статичний метод об'єкта Number який перевіряє чиє передане значення цілим числом. Повертає true якщо ціле число, в іншому випадку повертає false. Якщо значення є NaN або нескінченністю, повертає false. Даний метод підтримують не усі бравзери.

Приклад:

Number.isInteger(0.1 ); // false Number.isInteger(1 ); // true Number.isInteger(Math. PI ); // false Number.isInteger(- 100000 ); // true Number.isInteger(NaN ); // false Number.isInteger(0 ); // true Number.isInteger('5' ); // false Number.isInteger({}); // false