Number.toInteger()

Number.toInteger() - використовувався для обчислення переданого значення і перетворення його в ціле число, але його реалізація була видалена.

Синтаксис:

Number.toInteger( number)

Параметри:

number - значення якe необхідно перетворити на ціле число.

Опис:

toInteger() метод об'єкта Number який був частиною чернетки специфікації ECMAScript 6, але він був видалений 23 серпня 2013 року.

Використовувався для перетворення числового значення у ціле число. Якщо значенням є NaN, null або undefined, повертається 0. Якщо переданим значенням є false, повертається 0, а якщо true, то 1.

Використовуйте натомість метод Number.parseInt() або Math.trunc()

Приклад:

Number.toInteger(0.1 ); // 0 Number.toInteger(1 ); // 1 Number.toInteger(Math.PI ); // 3 Number.toInteger(null); // 0