Number.MIN_VALUE

Number.MIN_VALUE - представляє мінімальне позитивне числове значення, представлене в JavaScript.

Опис:

Властивість MIN_VALUE є позитивним найближчим до нуля числом, яке може бути представлено в JavaScript.

MIN_VALUE має значення, приблизно рівне 5e-324. Значення, менші MIN_VALUE, перетворюються в 0 (так зване «зникнення порядку» або «антипереполнение»).

Оскільки MIN_VALUE є статичною властивістю об'єкта Number, ви завжди повинні використовувати її як Number.MIN_VALUE, а не як властивість створеного вами об'єкта Number.

Приклад:

alert(Number.MIN_VALUE);