Number.toExponential()

Number.toExponential() - повертає рядок, що представляє об'єкт Number в експоненційної запису.

Синтаксис:

numObj.toExponential( fractionDigits );

Параметри:

fractionDigits - необов'язковий параметр. Ціле число, яке визначає кількість цифр після десяткової коми. За замовчуванням використовується стільки цифр, скільки необхідно для вказівки числа.

Опис:

Повертає рядок, що представляє об'єкт Number в експоненційному записі з однією цифрою перед комою, округлене до fractionDigits цифр після десяткової коми. Якщо аргумент fractionDigits опущений, кількість цифр після десяткової коми за замовчуванням встановлюється в кількість цифр, необхідних для однозначного уявлення значення.

Приклад:

var x=14.735; alert(x.toExponential()); //1.4735e+1 x.toExponential(2); //1.47e+1