Number.MIN_SAFE_INTEGER

MIN_SAFE_INTEGER - константа яка представляє мінімально безпечне цілочисельне значення в JavaScript (-253 - 1).

Опис:

Константа MIN_SAFE_INTEGER має значення -9007199254740991. Сенс цього числа в тому, що в JavaScript використовує формат чисел з плаваючою комою подвійної точності, як визначено в стандарті IEEE 754, а він може безпечно представляти числа тільки в діапазоні від - (253 - 1) до 253 - 1.

Оскільки MIN_SAFE_INTEGER є статичною властивістю об'єкта Number, ви завжди повинні використовувати його як Number.MIN_SAFE_INTEGER, а не як властивість створеного вами об'єкта Number.

Дану властивість підтримують не усі бравзери.

Приклад:

alert(Number.MIN_SAFE_INTEGER);