Number.toFixed()

Number.toFixed() - форматує число вказаних цифр після коми.

Синтакс:

numObj.toFixed([ digits ]);

Параметри:

digits - необовязковий параметр. Кількість цифр після коми, від 0 до 20.

Опис:

Повертає рядок, що представляє numObj, що не використовує експонентну запис і містить рівно digits цифр після десяткової коми. Число округляється при необхідності, а дрібна частина доповнюється нулями таким чином, щоб мати вказану довжину. Якщо numObj більше 1e + 21, цей метод просто викликає метод Number.prototype.toString() і повертає рядок в експоненційної запису.

Помилки:

RangeError Якщо параметр digits занадто маленький або занадто великий. Значення між 0 і 20 включно не будуть породжувати виняток RangeError. Також реалізації можуть підтримувати великі і менші значення.

TypeError Якщо цей метод викликається на об'єкті, які не є об'єктом Number.

Приклад:

var x=15.73501; alert(x.toFixed(1)); //15.7 x.toFixed(3); //15.735 x.toFixed(6); //15.735010