Selection.containsNode()

Selection.containsNode() - перевіряє чи є елемент частиною виділення.

Синтаксис:

Selection.containsNode(aNode,aPartlyContained);

Параметри:

Selection - об'єкт Selection.

aNode - елемент DOM, який перевіряється чи є він виділений.

 • aPartlyContained - логічне значення яке вказує чи елемент aNode має бути віделений весь чи лише його частина.
  Якщо вказано true то containsNode() повертає true коли виділено частину елементу. Якщо false то containsNode() повертає true коли виділено весь елемент.

  Опис:

  containsNode() - перевіряє чи є елемент частиною виділення. Повертає логічне значення: true або false. Тобто чи виділив користувач певний елемент.

  Приклад:

  var selection = window.getSelection(); d= document.getElementsByTagName('p')[0]; b= selection.containsNode(d, false); if(b==true) alert('перший абзац виділений повністю.'); else alert('перший абзац НЕ виділений повністю.'); var selection = window.getSelection(); d= document.getElementsByTagName('p')[0]; b= selection.containsNode(d, true); if(b==true) alert('перший абзац є частиною виділення.'); else alert('перший абзац НЕ є частиною виділення.');