Element

Element - об'єкт для роботи з HTML елементом.

Опис:

Element це об'єкт DOM який являється HTML-елементом. Об'єкт Element містить властивості і методи для роботи з елементами (тегами) у дереві документу (веб-сторінки).

Також кожен об'єкт Element має усі атрибути елементу (тегу) які є представлені як властивость і мають такуж назву що і атрибут. Наприклад елемент тегу

<a href="/">
має властивість a.href.

Винятком є атрибут class до якого необхідно звертатися за допомогою властивості Element.className.

Також атрибути можна отримати/задати за допомогою getAttribute() / setAttribute().

Приклад:

Створюємо елемент і додаємо його до документу:

var el=document.createElement("div"); el.innerText="JavaScript *** тест створений елемент"; el.style.border="2px solid #aaee08"; el.style.textAlign="center"; document.body.appendChild(el);

#test

var div=document.createElement('div'); div.innerHTML='<p style="color:blue;">Текст</p>'; document.getElementById('testing').appendChild(div);