AudioContext.createBiquadFilter()

AudioContext.createBiquadFilter() - створює об'єкт BiquadFilterNode.

Синтаксис:

AudioContext.createBiquadFilter();

Синтаксис:

AudioContext - об'єкт AudioContext.

Опис:

createBiquadFilter() метод об'єкту AudioContext який повертає новостворений об'єкт BiquadFilterNode для фільтрації звуку низького порядку.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); alert(biqFiltr); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); source.connect(biqFiltr); biqFiltr.connect(audio.destination); biqFiltr.type='bandpass'; biqFiltr.detune.value=500; biqFiltr.gain.value=5; biqFiltr.frequency.value=1200; player.play(); //включаємо відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');