AudioContext.createChannelSplitter()

AudioContext.createChannelSplitter() - створює об'єкт ChannelSplitterNode.

Синтаксис:

AudioContext.createChannelSplitter(numberOfOutputs);

Параметри:

AudioContext - об'єкт AudioContext.

numberOfOutputs - не обов'язково вказувати. Кількість вихідний аудіо потоків. Значення по замовчанню 6.

Опис:

createChannelSplitter() метод об'єкта AudioContext який повертає новостворений об'єкт ChannelSplitterNode для роз'єднання одного аудіопотока на декілька потіків аудіо. Це дозволяє роз'єднати стрео на декілька моно виходів.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio=new AudioContext(); var splitter=audio.createChannelSplitter(); alert(splitter); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');