for ... in

for...in - цикл призначений для проходження по властивостях об'єкту.

Синтаксис:

for(values in object)

Параметри:

values - назва змінної яка приймає значення.

object - об'єкт які властивості необхідно пройти.

Цикл for ... in проходить тільки по перелічуваних властивостях, за довільною послідовністю.

Цикл можна зупинити за допомогою оператора break або перейти до наступного проходу цикла за допомогою оператора continue.

Приклад:

var ob={top:1}; for(a in ob) alert(a); //змінній a присвоюється значення назва властивості var ob={top:1}; for(a in ob){ x=ob[a];//змінній x присвоюється значення властивості alert('a= '+a+' x= '+x); }

Проходження об'єкта за допомогою for ...in :

var ob={top:1, left:15, right:74}; for(a in ob){ x=ob[a]; console.log('ob.'+a+' = '+x); }

Проходження масива за допомогою for ...in :

var mas = new Array("один", 2, 3); for(key in mas){ console.log(mas[key]); }

Проходження рядка:

var s='JS'; for(let a in s)alert(a); var s='JS'; for(let a in s)alert(s[a]);