continue

continue - оператор для переходу до наступного проходу циклу.

Синтаксис:

continue [мітка];

Параметри:

мітка - не обов'язковий параметр. Вказує до якої мітки оператора застосовується continue.

Опис:

Оператор continue застосовується для циклів for, for...in, for...of, while, do...while.

Якщо мітка не вказана тоді цикл проходить на наступний прохід, якщо вказана тоді переходить до самої мітки.

Приклад:

for(i=1; i<4;i++){ if(i==2)continue; alert(i); } var i=0; while(i<10){ if(i==3){i++; continue;} console.log(i); i++; }

Приклад проходження масиву і пропускання циклу якщо індекс масиву 3 і 4:

var mas=['нуль','один','два','три','чотири']; var s=''; for(i=0; i<mas.length;i++){ if(i==2 || i==3) continue; s+=mas[i]+' '; } alert(s);