<input accept>

accept - тип файлу.

Синтаксис:

<input type="file" accept="file_type">

Параметри:

type - тип тегу <input>.

file_type - назва типу файлу. Також можна вказати декілька типів файлів розділених комою ,. Приклад: audio/mp3,audio/ogg.

Опис:

accept атрибут тегу input тег який вказує тип файлу який необхідно вибрати.

Якщо тип файлу не вказано браузер дозволяє обрати будь який тип файлу.

Атрибут accept використовується лише разом з атрибутом type="file"

Можливі значення accept:
*За замовчуванням. Усі файли
.розширенняфайл з вказаним розширенням. Наприклад: ".html", ".txt", ".mp3", ".gif" і т.п.".mp3" :
MIME типMIME тип файлу. Наприклад: "text/javascript", "image/png", "application/zip", "application/json", "application/msword"application/json:
audio/*всі аудіо файли
audio/mp3аудіо файли формату MP3
video/*всі відео файли.
video/mp4відео файли фармату MP4
video/mpegвідео файли фармату MPEG-1
image/*всі файли зображення
image/jpegзображення формату JPEG
image/pngзображення формату PNG
image/gifзображення формату GIF

Приклад:

<input type="file" accept="image/*"> Зображення PNG, JPEG: Зображення PNG, JPEG: <input type="file" accept="image/png,image/jpeg">
<form action="/ajax.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input accept="image/gif" type="file" name="file_gif"> <input type="submit" value="відправити"></form>