<input min>

min - мінімальне значення.

Синтаксис:

<input type="number | date | range" min="value">

Параметри:

input - тег <input>.

type - атрибут type.

value - мінімальне значення.

Опис:

min атрибут тегу input який вказує мінімальне значення для числа або дати.

Атрибут min застосовується разом з атрибутом type: number, range, date, datetime-local, month, time, week.

HTML5 vs HTML4

Атрибут min входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<input type="number" max="100" min="10" value="25"> <input type="range" min="1" max="10" value="3">