<input formenctype>

formenctype - тип кодування даних форми.

Синтаксис:

<input formenctype="type_enctype" type="submit">

Параметри:

input - тег input.

type_enctype - тип кодування даних форми.

Опис:

formenctype атрибут тегу input який вказує тип кодування даних форми.

Атрибут formenctype перевизначає атрибут форми enctype.

Атрибут formenctype використовується разом з type="submit" і type="image".

Можливі значення атрибуту formenctype:
application/x-www-form-urlencodedПо замовчуванню. Усі символи будуть закодовані.
multipart/form-dataЗастосовується при відправлені файлу
text/plainдані не кодуються. Не рокомендовано використовувати

Приклад:

<form method="get" action="http://яваскрипт.укр/"><input type="text" name="q" minlength="2"> <input formenctype="application/x-www-form-urlencoded" type="submit" value="пошук"> </form>