<input multiple>

multiple - декілька файлів або email.

Синтаксис:

<input type="file | email" multiple>

Параметри:

input - тег <input>.

type - атрибут type.

Опис:

multiple атрибут тегу input який вказує що можна обрати (вказати) декілька значень. Тобто вибрати декілька файлів і вказати декілька email розділених комою ,.

Атрибут multiple застосовується разом з атрибутом type: file, email.

HTML5 vs HTML4

Атрибут multiple входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<input type="file" multiple>
Emails:
<form action="/ajax.php"> Emails: <input type="email" multiple name="emails"> <input type="submit"> </form>