<input minlength>

minlength - мінімальна кількість символів.

Синтаксис:

<input minlength="value">

Параметри:

input - тег <input>.

value - мінімальна кількість символів.

Опис:

minlength атрибут тегу input який вказує мінімальну кількість символів.

Атрибут minlength застосовується разом з атрибутом type: text, search, email, password, tel, url.

HTML5 vs HTML4

Атрибут minlength входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<input minlength="3">
Email:
<form action="/ajax.php"> Email: <input type="email" name="email" minlength="5" maxlength="36"> <input type="submit"> </form>