<input required>

required - обов'язково для заповнення.

Синтаксис:

<input required>

Параметри:

input - тег <input>.

Опис:

required атрибут тегу input який вказує що даний елемент форми є обов'язковим для заповнення пепед відправкою даних.

Якщо дані не заповнено браузер виводить повідомлення що необхідно ввести дані.

Атрибут required застосовується разом з атрибутом type: text, search, email, password, tel, url, number, file, checkbox, radio.

HTML5 vs HTML4

Атрибут required входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

Ім'я:
<form action="/ajax.php" method="get"> Ім'я:<input type="text" name="q" required> <input type="submit" value="відправити"> </form>