<input pattern>

pattern - регулярний вираз для введення даних.

Синтаксис:

<input pattern="regexp">

Параметри:

input - тег <input>.

regexp - регулярний вираз.

Опис:

pattern атрибут тегу input який вказує регулярний вираз для введення і перевірки даних у input.

Детальніше про регулярні вирази читайте у RegExp JavaScript.

Атрибут pattern застосовується разом з атрибутом type: text, search, email, password, tel, url.

HTML5 vs HTML4

Атрибут pattern входить у специфікацію HTML5.

Приклад:

<input type="text" pattern="[A-Za-z]+">