Math.abs()

Math.abs() - повертає абсолютне значення числа.

Синтаксис:

Math.abs(number)

Параметри:

number - число для якого необхідне абсолютне значення.

Опис:

Math.abs() метод об'єкту Math, повертає абсолютне значення числа. Абсолютне значення числа це числові значення числа, незалежно від знака перед ним.

var x=Math.abs(-3); alert(x);