Math.LOG2E

Math.LOG2E - математичний логарифм числа e за основою 2.

Синтаксис:

Math.LOG2E

Опис:

Math.LOG2E властивість об'єкту Math містить логарифм числа e за основою 2.

Приблизне значення:

1.4426

Приклад:

var l = Math.LOG2E; alert(l);