Math.cbrt()

Math.cbrt() - повертає кубічний корінь числа.

Синтаксис:

Math.cbr(number)

Параметри:

number - число.

Опис:

Math.cbrt() метод об'єкту Math кубічний корінь числа.

Не усі баузери підтримують.

Приклад:

var x=Math.cbrt(9) alert(x);