Math

Math - стандартний об'єкт у JavaScript який представляє основні математичні константи і методи (функції).

Синтаксис:

Math.ім'я

Параметри:

ім'я - назва константи або методу.

Опис:

Об'єкт Math має основні математичні константи (наприклад число Pi) і методи (наприклад косинус).

Math не потрібно створювати через оператор new, він створюється автоматично.

При створенні об'єкта через оператор new виникає помилка:

var m= new Math(); //TypeError: Math is not a constructor

Властивості: