Math.clz32()

Math.clz32() - повертає кількість ведучих нулів в 32-бітному представленні числа.

Синтаксис:

Math.clz32(number)

Параметри:

number - число.

Опис:

Math.clz32() метод об'єкту Math кількість ведучих нулів в 32-бітному числі.

clz32 це скорочення від CountLeadingZeroes32(КількістьВедучихНулів).

Не усі баузери підтримують.

Функція альтернатива Math.clz32:

if(Math.clz32==undefined)Math.clz32=function(value) { value = Number(value) >>> 0; return value !== 0 ? 31 - Math.floor(Math.log(value + 0.5) / Math.log(2)) : 32; };

Приклад:

var x=Math.clz32(2); //30 alert(x);