Math.random()

Math.random() - повертає випадкове число від 0 до 1.

Синтаксис:

Math.random()

Опис:

Math.random() метод об'єкту Math повертає випадкове число в діапазоні від 0 до 1.

Метод random() представляє собою генератор випадкових чисел.

Повертається число з плаваючою крапкою від 0, включаючи сам нуль до 1, не включаючи 1.

Приклад:

var x=Math.random(); alert(x);

Для отримання випадкового числа від 0 до необхідного числа необхідно помножити це число на Math.random:

var n = Math.random()* 10; //випадкове число від 0 до 10 alert(n);

Якщо випадкове число потрібне цілк використовуйте методи parseInt(), Math.floor():

var n = parseInt( Math.random()*100 ); //випадкове ціле число від 0 до 100 alert(n);

Функція яка повертає випадкове число з плаваючою крапкою в вказаному діапазоні:

function random(min,max){ return Math.random() * (max - min) + min; } alert(random(3,9));

Функція яка повертає випадкове ціле число в вказаному діапазоні:

function randomInt(min,max){ return Math.floor(Math.random() * (max - min) + min); } alert(randomInt(3,9)); function randomInt(a,b){ var min=Math.min(a,b), max=Math.max(a,b); return Math.floor(Math.random() * (max - min) + min); } alert(randomInt(23,3));