Math.log2()

Math.log2() - повертає логарифм з основою 2.

Синтаксис:

Math.log2(number);

Параметри:

number - число.

Опис:

Math.log2() метод об'єкту Math повертає логарифм з основою 2.

Не усі браузери підтримують мето log2.

Альтернативне обчислення: Math.log2(n)=Math.log(n)/Math.log(2);

alert(Math.log2(4)+'='+Math.log(4)/Math.log(2)); if(!Math.log2) Math.log2=function(n){return Math.log(n)/Math.log(2);} alert( Math.log2(4) );

Приклад:

var x=Math.log2(2); alert(x); var x=Math.log2(4); alert(x);