MediaRecorder.isTypeSupported()

MediaRecorder.isTypeSupported() - чи підтримує браузер запис у вказаному типу MIME.

Синтаксис:

MediaRecorder.isTypeSupported(mimeType);

Параметри:

MediaRecorder - об'єкт MediaRecorder.

mimeType - рядок з вказаним типом MIME.

Опис:

isTypeSupported() метод об'єкта MediaRecorder який перевіряє чи підтримує браузер запис медіа в вказаний тип MIME.

Повертає true - підтримує, false - не підтримує.

Метод є статичним тому через створений об'єкт за допомогою new викликати не потрібно.

Приклад:

alert( MediaRecorder.isTypeSupported('video/webm') );

Приклад підтримки MIME типів браузера на запис:

var mime=['video/webm', 'video/webm;codecs=vp8', 'video/webm;codecs=vp9', 'video/webm;codecs=vp8.0', 'video/webm;codecs=vp9.0', 'video/webm;codecs=h264', 'video/webm;codecs=H264', 'video/webm;codecs=avc1', 'video/webm;codecs=vp8,opus', 'video/WEBM;codecs=VP8,OPUS', 'video/webm;codecs=vp9,opus', 'video/webm;codecs=vp8,vp9,opus', 'video/webm;codecs=h264,opus', 'video/webm;codecs=h264,vp9,opus', 'video/x-matroska;codecs=avc1', 'video/ogg', 'audio/webm', 'audio/webm;codecs=opus', 'audio/ogg', 'audio/wav', 'audio/mpeg']; var s=''; for(var i=0;i<mime.length;i++) if(MediaRecorder.isTypeSupported( mime[i] ))s+='<div>'+mime[i]+'</div>'; document.getElementById('result').innerHTML=s;