Number.toPrecision()

Number.toPrecision() повертає рядок яке містить число з вказаною точністю.

Синтаксис:

numObj.toPrecision([precision])

Параметри:

numObj - число. Об'єкт Number.

precision не обов'язковий параметр. Кількість цифр. Це число повинне знаходитися в діапазоні від 1 до 21 включно.

Опис:

toPrecision() метод об'єкта Number який повертає рядок з числом з вказаною точність. Для чисел в нотації з фіксованою комою повертається число значущих цифр, що дорівнює значенню precision. Якщо значення precision не вказано або дорівнює undefined, викликається метод toString.

Приклад:

num = new Number (123.456 ); prec = num.toPrecision( 5 ); //123.46 alert(prec); var num = new Number (12.3456 ); prec = num.toPrecision(2); //"12" alert(prec); var num = new Number (12.3456 ); prec = num.toPrecision(21); // "12.3455999999999992411" alert(prec); var n=123.4568902; n.toPrecision(); // "123.4568902" n.toPrecision(1); // "1e+2" n.toPrecision(2); // "1.2e+2" n.toPrecision(3); // "123" n.toPrecision(4); // "123.5" n.toPrecision(5); // "123.46" n.toPrecision(6); // "123.457" n.toPrecision(7); // "123.4569" n.toPrecision(8); // "123.45689" n.toPrecision(9); // "123.456890" n.toPrecision(10); // "123.4568902" n.toPrecision(11); // "123.45689020" n.toPrecision(12); // "123.456890200"