parseInt()

parseInt() перетворює рядок у число.

Синтаксис:

parseInt(value)

Параметри:

value рядкове значення.

Опис:

parseInt() глобальна функція яка перетворює рядок на число.

Якщо рядок не можливо перетворити у число повертає NaN. Якщо необхідно перетворити рядок на число зплаваючою крапкою то використовують parseFloat().

Також є метод parseInt() об'єкту Number.

Приклад:

alert(parseInt('12')); //12 alert(parseInt('6.3')); //6 alert(parseInt('text6')); parseInt(); //NaN parseInt(""); //NaN parseInt(undefined); //NaN parseInt(true); //NaN parseInt('12.1'); //12 parseInt('12.'); //12 parseInt('12gh'); //12 alert(parseInt('12 text')); //12