Number.parseInt()

Number.parseInt() - перетворює рядок у ціле число.

Синтаксис:

Number.parseInt( string [, radix])

Параметри:

string - рядок який потрібно розібрати.

radix - не обов'язковий параметр. Ціле число від 2 до 36, яке представляє систему числення для числа у зазначеній вище рядку. Для уникнення незрозумілостей при читанні коду і гарантії передбачуваного поведінки завжди визначайте цей параметр. Різні реалізації дадуть різні результати, якщо підстава системи числення не буде вказано.

Опис:

parseInt() метод об'єкту Number який перетворює параметр string в ціле число або повертає NaN якщо не вдолося перетворити у число.

Якщо параметр string не є рядком то спочатку він перетворюється у рядок а потім інтерплетує у число.

Цей метод поводиться ідентично глобальної функції parseInt() і є частиною ECMAScript 6.

Приклад:

alert( Number.parseInt("16.3",10)); //16 alert( Number.parseInt("F",16)); //15 console.log( Number.parseInt( "10101001", 2 ) ); //169 console.log( Number.parseInt("121",8) ); //81 Number.parseInt('12.1'); //12 Number.parseInt('12.'); //12 Number.parseInt('12gh'); //12 Number.parseInt('12 text'); //12 Number.parseInt("123e-2"); //123 Number.parseInt("A", 16); //10 Number.parseInt("a", 16); //10 Number.parseInt( "A"); //NaN Number.parseInt('text 12'); //NaN Number.parseInt('text'); //NaN Number.parseInt({}); //NaN Number.parseInt([]); //NaN Number.parseInt(''); //NaN Number.parseInt(true); //NaN Слід пам'ятати якщо передавати перший параметр string не рядок то спочатку він перетворюється у рядок за допомогою toString() а потім у число. Це може призвести іноді до неочікуваного результату: var n = Number.parseInt( 0.0000005 ); alert( n ); //5

Число 0.0000005 інтерплетується методом Number.parseInt() у число 5 тому що: спочатку число 0.0000005 перетворюється у рядок методом Number.toString() а вже ротім у число.

Число 0.0000005 перетфорюється у рядок у форматі "5e-7". Відповідно метод parseInt() інтерплетує цей рядок у число 5. var n=0.0000005; var s=n.toString(); // s="5-e7" var x = Number.parseInt( s ); alert( x ); // 5