this

this - посилається на поточний об'єкт.

Синтаксис:

this.property

Параметри:

property - властивість або метод.

Опис:

this посилається в залежності від конктексту виклику: на поточний об'єкт, на об'єкт що створюється при створені об'єкта через new конструктор.

Приклад:

this в методі об'єкту:

var ob={ name:'тест', go:function(){ return '"'+this.name+'"'; } } alert(ob.go());

this у самій функції:

function test(){ alert(this); //window } test();

this у функції конструктор:

function test(a){ this.name=a; } var ob=new test('js'); alert(ob.name);

this у події звертається на об'єкт на якому відбувається подія:

document.onclick=function(){ alert(this===document); //true }