TypedArray.byteLength

TypedArray.byteLength - довжина типізованого масиву у байтах.

Синтаксис:

TypedArray.byteLength;

Параметри:

TypedArray - типізований масив: Int8Array, Uint8Array, Uint8ClampedArray, Int16Array, Uint16Array, Int32Array, Uint32Array, Float32Array, Float64Array, BigInt64Array, BigUint64Array.

Опис:

byteLength властивість типізованого масиву яка містить довжину масиву у байтах.

Приклад:

var mas = new Float32Array(2); alert( mas.byteLength ); //8 var mas = new Float32Array(2); alert( mas.byteLength===mas.buffer.byteLength ); //true