TypedArray

TypedArray є конструктором для усіх типізованих масивів, таких як: Int8Array, Uint8Array, Uint8ClampedArray, Int16Array, Uint16Array, Int32Array, Uint32Array, Float32Array, Float64Array, BigInt64Array, BigUint64Array.

Зазвичай при створені об'єкта TypedArray виникає помилка, так як цей конструктор викликається при створені типізованого масиву.

Приклад:

var arr = new Float32Array(2); arr[0]=1.1; alert(arr);