Int32Array

Int32Array - типізований масив 32-бітних цілих чисел в порядку платформи байтів.

Синтаксис:

mas = new Int32Array( length ); mas = new Int32Array( array );

Параметри:

mas - змінна якій присвоюється типізований масив.

length - довжина масиву (кількість елементів у масиві). Зверніть увагу що довжина масиву вказується при створені масиву Int32Array і вподальшому змінити її не можна.

array - масив з якого буде створено типізований масив.

Опис:

Int32Array типізований масив 32-бітних цілих чисел з діапазоном від -2147483648 до 2147483647.

Відмінність масиву типізованого Int32Array від звичайного масиву Array полягає в тому що масив Int32Array призначений лише для 32 бітних цілих чисел. Довжина масиву вказується при створенні масиву за допомогою параметра length.

Int32Array як типізований масив наслідує всі властивості і методи у об'єкта TypedArray.

Приклад:

alert( 'name: '+Int32Array.name ); var arr=new Int32Array(10); alert( 'length: '+arr.length ); var mas = new Int32Array(2); mas[0]=5; mas[1]=1001; alert( mas[0] ); //5 var mas = new Int32Array( [1, 2, 3] ); alert( mas[0] ); var mas = new Int32Array( [160, 201, 32, 6] ); var mas2=mas.sort(); alert(mas2); var arr=new Int32Array(3); arr[0]=201; arr[1]=161; arr[2]=22; alert( arr.join('|') );