Float64Array

Float64Array - типізований масив 64-бітних чисел з плаваючою крапкою.

Синтаксис:

mas = new Float64Array( length ); mas = new Float64Array( array );

Параметри:

mas - змінна якій присвоюється типізований масив.

length - довжина масиву (кількість елементів у масиві). Зверніть увагу що довжина масиву вказується при створені масиву Float64Array і вподальшому змінити її не можна.

array - масив з якого буде створено типізований масив.

Опис:

Float64Array типізований масив 64-бітних чисел з плаваючою крапкою в діапазоні від 5.0x10-324 до 1.8x10308.

Відмінність масиву типізованого Float64Array від звичайного масиву Array полягає в тому що масив Float64Array призначений лише для 64 бітних чисел з плаваючою крапкою (аналог типу double у інших мов програмування) і має незміний розмір масиву. Довжина масиву вказується при створенні масиву за допомогою параметра length.

Float64Array як типізований масив наслідує всі властивості і методи у об'єкта TypedArray.

Приклад:

alert( 'name: '+Float64Array.name ); var arr=new Float64Array(10); alert( 'length: '+arr.length ); var mas = new Float64Array(2); mas[0]=5.2; mas[1]=1.1; alert( mas[0] ); //5.2 var mas = new Float64Array( [1.101, 2.5, 3] ); alert( mas[0] ); var mas = new Float64Array( [15.2, 2, 3.5, 6.1] ); var mas2=mas.sort(); alert(mas2); var arr=new Float64Array(3); arr[0]=0.501; arr[1]=1.25; arr[2]=2.102; alert( arr.join('|') );