TypedArray.length

TypedArray.length - кількість елементів у типізованому масиві.

Синтаксис:

TypedArray.length;

Параметри:

TypedArray - типізований масив: Int8Array, Uint8Array, Uint8ClampedArray, Int16Array, Uint16Array, Int32Array, Uint32Array, Float32Array, Float64Array, BigInt64Array, BigUint64Array.

Опис:

length властивість типізованого масиву яка містить кількість елементів у масиві. Властивість тільки для читання.

Приклад:

var mas= new Float32Array(2); mas[0]=0.25; mas[1]=0.30; alert(mas.length); var uint8 = new Uint8Array( [1,2,3,4,5] ); alert( uint8.length );