Uint16Array

Uint16Array - типізований масив 16-бітних цілих чисел.

Синтаксис:

mas = new Uint16Array( length ); mas = new Uint16Array( array );

Параметри:

mas - змінна якій присвоюється типізований масив.

length - довжина масиву (кількість елементів у масиві). Зверніть увагу що довжина масиву вказується при створені масиву Uint16Array і вподальшому змінити її не можна.

array - масив з якого буде створено типізований масив.

Опис:

Uint16Array типізований масив 16-бітних цілих чисел діапазону від 0 до 65535.

Відмінність масиву типізованого Uint16Array від звичайного масиву Array полягає в тому що масив Uint16Array призначений лише для 16 бітних цілих чисел і має незміний розмір масиву. Довжина масиву вказується при створенні масиву за допомогою параметра length.

Unit16Array як типізований масив наслідує всі властивості і методи у об'єкта TypedArray.

Приклад:

alert( 'name: '+Uint16Array.name ); var arr=new Uint16Array(10); alert( 'length: '+arr.length ); var mas = new Uint16Array(2); mas[0]=5; mas[1]=1; alert( mas[0] ); //5 var mas = new Uint16Array( [1, 2, 3] ); alert( mas[0] ); var mas = new Uint16Array( [16, 20, 3, 6] ); var mas2=mas.sort(); alert(mas2); var arr=new Uint16Array(3); arr[0]=21; arr[1]=16; arr[2]=22; alert( arr.join('|') );