BigInt64Array

BigInt64Array - типізований масив 64-розрядний двокомпонентний доданий знак цілого числа.

Синтаксис:

mas = new BigInt64Array( length ); mas = new BigInt64Array( array );

Параметри:

mas - змінна якій присвоюється типізований масив.

length - довжина масиву (кількість елементів у масиві). Зверніть увагу що довжина масиву вказується при створені масиву BigInt64Array і вподальшому змінити її не можна.

array - масив з якого буде створено типізований масив.

Опис:

BigInt64Array типізований масив 64-розрядний двокомпонентний доданий знак цілого числа з діапазоном від -263 до 263-1. Це масив для типу BigInt.

Відмінність масиву типізованого BigInt64Array від звичайного масиву Array полягає в тому що масив BigInt64Array призначений 64-розрядних двокомпонентного цілого числа. Довжина масиву вказується при створенні масиву за допомогою параметра length.

BigInt64Array як типізований масив наслідує всі властивості і методи у об'єкта TypedArray.

Не всі браузери підтримують BigInt64Array.

Приклад:

alert( 'name: '+BigInt64Array.name ); var arr=new BigInt64Array(10); alert( 'length: '+arr.length ); var mas = new BigInt64Array(2); mas[0]=5n; mas[1]=595656n; alert( mas[0] ); //5n var mas = new BigInt64Array( [-1484n, 25454n, BigInt('0x1f1f1f1ff')] ); alert( mas[0] ); //-1484