Int16Array

Int16Array - типізований масив 16-бітних цілих чисел в порядку платформи байтів.

Синтаксис:

mas = new Int16Array( length ); mas = new Int16Array( array );

Параметри:

mas - змінна якій присвоюється типізований масив.

length - довжина масиву (кількість елементів у масиві). Зверніть увагу що довжина масиву вказується при створені масиву Int16Array і вподальшому змінити її не можна.

array - масив з якого буде створено типізований масив.

Опис:

Int16Array типізований масив 16-бітних цілих чисел діапазону від -32768 до 32767.

Відмінність масиву типізованого Int16Array від звичайного масиву Array полягає в тому що масив Int16Array призначений лише для 16 бітних цілих чисел і має незміний розмір масиву. Довжина масиву вказується при створенні масиву за допомогою параметра length.

Int16Array як типізований масив наслідує всі властивості і методи у об'єкта TypedArray.

Приклад:

alert( 'name: '+Int16Array.name ); var arr=new Int16Array(10); alert( 'length: '+arr.length ); var mas = new Int16Array(2); mas[0]=2; mas[1]=1; alert( mas[0] ); //2 var mas = new Int16Array( [1, 2, 3] ); alert( mas[0] ); var mas = new Int16Array( [16, 20, 3, 6] ); var mas2=mas.sort(); alert(mas2); var arr=new Int16Array(3); arr[0]=21; arr[1]=16; arr[2]=17; alert( arr.join('|') );