Number.isSafeInteger()

Number.isSafeInteger() - визначає, чи є передане значення безпечним цілим числом. Безпечне ціле число це таке число, яке:

Наприклад, число 253 - 1 є безпечним цілим числом: воно може бути представлено точно і ніяке інше ціле число не округляється до нього ні в якому режимі округлення IEEE-754. На противагу йому, число 253 не є безпечним цілим числом: воно може бути точно представлено в IEEE-754, але ціле число 253 + 1 не може бути безпосередньо представлено в IEEE-754 і округляється до числа 253 в режимах округлення до найближчого і до нуля.

Безпечні цілі числа складаються з усіх цілих чисел в діапазоні від - (253 - 1) до 253 - 1 включно.

Даний метод підтримують не усі бравзери.

Синтаксис:

Number.isSafeInteger(testValue)

Параметри:

testValue - значення яке необхідно перевірити на "безпечне число".

Приклад:

alert( Number.isSafeInteger(3)); //true Number.isSafeInteger("16"); //false