Number.toLocaleString()

Number.toLocaleString() - повертає рядок з мовно-залежним поданням числа.

Нові аргументи locales і options дозволяють додаткам визначати мову, чия поведінка і угоди щодо форматування якої воно хоче використовувати. У старих реалізаціях, які ігнорують аргументи locales і options, використовувана локаль і форма повернутої рядки цілком залежить від реалізації.

Синтаксис:

numObj.toLocaleString([locales [, options ]])

Параметри:

Приклад:

var x=1573501; alert(x.toLocaleString()); // 1 573 501 var x=1345.321; alert(x.toLocaleString("de-DE", {style: "currency", currency: "EUR"}));