TypedArray.buffer

TypedArray.buffer - необроблені дані масиву.

Синтаксис:

TypedArray.buffer;

Параметри::

TypedArray - типізований масив: Int8Array, Uint8Array, Uint8ClampedArray, Int16Array, Uint16Array, Int32Array, Uint32Array, Float32Array, Float64Array, BigInt64Array, BigUint64Array.

Опис:

buffer властивість типізованого масиву яка містить ArrayBuffer. Властивість тільки для читання.

Приклад:

var mas = new Float32Array( [1,2,3,4,5] ); alert( mas.buffer ); var mas = new Float32Array(2); alert(mas.buffer.byteLength); //8