TypedArray.byteOffset

TypedArray.byteOffset - зміщення в байтах.

Синтаксис:

TypedArray.byteOffset;

Параметри:

TypedArray - типізований масив: Int8Array, Uint8Array, Uint8ClampedArray, Int16Array, Uint16Array, Int32Array, Uint32Array, Float32Array, Float64Array, BigInt64Array, BigUint64Array.

Опис:

byteOffset властивість об'єкта типізованого масиву яка містить значення зміщення в байтах відносно його ArrayBuffer. Властивість тільки для читання.

Приклад:

var mas = new Float32Array( [1, 2] ); mas[0]=0.25; mas[1]=0.3; alert( mas.byteOffset ); //0 var mas = new Uint8Array( new ArrayBuffer(2), 2 ); alert( mas.byteOffset ); //2