TypedArray.name

TypedArray.name - назва типізованого масиву.

Синтаксис:

TypedArray.name;

Параметри:

TypedArray - типізований масив: Int8Array, Uint8Array, Uint8ClampedArray, Int16Array, Uint16Array, Int32Array, Uint32Array, Float32Array, Float64Array, BigInt64Array, BigUint64Array.

Опис:

name властивість типізованого масиву яка містить рядок з назвою типізованого масиву. Властивість тільки для читання.

Приклад:

alert( Float32Array ); //"Float32Array" console.log( Int8Array.name ); // "Int8Array" console.log( Uint8Array.name ); // "Uint8Array" console.log( Uint8ClampedArray.name ); // "Uint8ClampedArray" console.log( Int16Array.name ); // "Int16Array" console.log( Uint16Array.name ); // "Uint16Array" console.log( Int32Array.name ); // "Int32Array" console.log( Uint32Array.name ); // "Uint32Array" console.log( Float32Array.name ); // "Float32Array" console.log( Float64Array.name ); // "Float64Array"