document.caretPositionFromPoint()

document.caretPositionFromPoint() - позиція курсора в документі на основі координат.

Синтаксис:

caretPosition = window.document.caretPositionFromPoint( x, y );

Параметри:

caretPosition - зміна яка отримує об'єкт CaretPosition.

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

document - об'єкт document.

x - горизонтальне положення на екрані.

y - вертикальне положення на екрані.

Опис:

caretPositionFromPoint() метод об'єкту document який повертає об'єкт CaretPosition що містить дані про позицію курсора у документі.

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

if(document.caretPositionFromPoint){ var cp=document.caretPositionFromPoint(50,50); alert(cp); }else alert("Ваш браузер НЕ підтримує document.caretPositionFromPoint()");

Виводимо назву вузлів по кліку по документу:

function clickNode(e){ var cp=document.caretPositionFromPoint(e.clientX, e.clientY); alert( cp.offsetNode.nodeName );} if(document.caretPositionFromPoint) document.onclick=clickNode; else alert("Ваш браузер НЕ підтримує document.caretPositionFromPoint()");