document.createAttribute()

document.createAttribute() - створює атрибут.

Синтаксис:

obAttr = window.document.createAttribute( name );

Параметри:

obAttr - зміна яка отримує об'єкт Attr.

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

document - об'єкт document.

name - рядок який містить назву атрибуту.

Опис:

createAttribute() метод об'єкту document який створює атрибут за вказаним ім'ям і повертає об'єкт Attr.

Щоб додати атрибут до елементу використовуйте метод Element.setAttributeNode().

Приклад:

var attr=document.createAttribute("class"); alert( attr );

Створюємо атрибут і додаємо до елементу:

var el=document.createElement("p"); var at = document.createAttribute("class"); at.value="clas_test"; el.setAttributeNode(at);
#test
var el=document.getElementById('test'); var atr=document.createAttribute('align'); atr.value="center"; el.setAttributeNode(atr);