document.getElementsByName()

document.getElementsByName() - повертає список елементів за вказаним ім'ям.

Синтаксис:

window.document.getElementsByName(name);

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

document - об'єкт document.

name - рядок що містить значення атрибуту name..

Опис:

getElementsByName() метод об'єкту document який повертає масив елементів які мають вказаний атрибут name.

Браузер виконує пошук елементів з вказаним атрибутом name у DOM та повертає масив знайдених елементів, якщо таких елементів не знайдено то повертає null.

Приклад:

<div name="test"></div> <div name="test"></div> <div name="test"></div> var elments=document.getElementsByName("test"); alert( elments ); var masEl=document.getElementsByName("test"); masEl[0].innerText="JavaScript приклад методу document.getElementsByName();"; masEl[0].style.color='#fa3e71'; var masEl=document.getElementsByName("test"); for(i=0; i<masEl.length;i++){ masEl[i].innerHTML="Елемент name test "+i; }