document.writeln()

document.writeln() - записує рядок у документ і додоє у кінці символ нового рядка.

Синтаксис:

window.document.writeln(line1[, line2 [, lineN]]);

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

document - об'єкт document.

line1, line2, lineN - рядок який необхідно записа у документ.

Опис:

writeln() метод об'єкту document який записує рядок у документ і додає у кінці символ нового рядка.

Різниця між writeln і write полягає в тому що writeln додає символ нового рядка, а write не додає.

writeln працює лише на етапі завантаження і формування документу (веб-сторінки). Якщо виконати метод writeln після завантаження сторінки наприклад на якусь подію то зазвичай вміст документу очиститься і виведеться рядок який був переданий у writeln.

Приклад:

document.writeln('<p>Привіт JavaScript :-)</p>'); document.writeln('JavaScript ', 'js ', 'джаваскрипт ', 'яваскрипт'); document.writeln('Java'+'Script'); var mas = new Array(12, 9, 3, "text"); document.writeln(mas); // 12,9,3,text var ob = { "p":"text" }; document.writeln(ob); // [object Object]