document.all.item()

document.all.item() - повертає елемент у документі за його індексом.

Синтаксис:

window.document.all.item( index ); //скорочений виклик document.all[ index ];

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

document - об'єкт document.

all - властивість document.all що представляє нестандартний об'єкт - масив колекцій елементів.

index - індекс елементу від 0 до document.all.length. Або id елементу.

Опис:

item() метод нестандартного об'єкту-масиву document.all який повертає об'єкт Еlement елемента у документі (веб-сторінці) за його індексом або за атрибутом id.

Метод document.all.item() є застарілим, тому рекомендовано використовувати document.getElementById().

Приклад:

var obElement = document.all.item(0); //або скорочений варіант obElement = document.all[0];

Отримати елемент за вказаним id. Наприклад:

<p id="test">
JavaScript
</p>
.

var obElement = document.all.item("test"); obElement.style.color='red';