document.getElementById()

document.getElementById() - повертає перший елемент в документі який співпадає з вказаним id.

Синтаксис:

window.document.getElementById(id);

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

document - об'єкт document.

id - рядок що містить назву id елемента..

Опис:

getElementById() метод об'єкту document який повертає елемент який має атрибут id з вказаним значенням.

Наприклад:

<div id="test"></div>

Повертає null якщо за вказаним id не знайдено елемента.

Більшість браузерів створють автоматично зміну по значенню атрибуту id. Наприклад

<div id="ids">
стоворює зміну ids яка містить силку на елемент, що дозволяє не використовувати метод getElementById() а зразу використовувати зміну ids:

ids.innerHTML="JavaScript";

Приклад:

document.getElementById("test"); var el=document.getElementById("test"); el.innerText="JavaScript приклад методу document.getElementById();"; el.style.color='#aa3e71';